1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės skaityti plačiau>>>

       2.1. Pirkimų pagrindimas nepirkti per CPO
Data                                    Pirkimo pavadinimas                  Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo     
Pirkimo būdas                                            
2021-04-01 Supaprastintas atviras konkursas ,,PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PIRKIMAS“ CVPIS Suvestinė Nr.184566 ,,Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros pirkimas“ vykdomas norint įgyvendinti konkrečius priešprojektinius sprendinius. Pirkimo dokumentai pirkimui parengti vadovaujantis konkrečiais priešprojektiniais sprendiniais,  ir perkant šias paslaugas svarbu, kad techninis projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į konkrečius (ne  standartinius) pirkimo dokumentuose nustatytus  reikalavimus. Įstaiga siekia įgyvendintį kokybišką ir tvarų viešojo pastato renovacijos sprendimą pagal Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus rekomendacijas ir  sukurti pridėtinę vertę tiek miestui tiek pačiai Įstaigai. CPO tokių reikalavimų pirkimui  nustatyti neturi galimybės, nes CPO pirkimo dokumentai šiai paslaugai yra standartiniai. Pirkimas vykdomas, nesinaudojant CPO katalogu,  kataloge siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių.