Mesleki Eğitim ve Öğretim’de Etkileşimli Öğrenme Setleri aracılığı ile Girişimcilik Becerilerinin Onaylanması için LEVEL5 Sistemi

VESVET, Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) öğrencilerinin girişimcilik yeterliklerinin geliştirilmesinin ve onaylanmasının artırılması yoluyla istihdam edilebilirliklerini teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu destekli bir Erasmus+ KA2 projesidir.

Proje, iyi bir mesleki oryantasyon ve mesleki deneyimin uluslararasılaştırılması yoluyla mesleki girişimcilik yeterliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje döngüsü boyunca, aşağıdaki sonuçlar hedeflenmektedir:

-Girişimcilik Yeterliği Gelişimi ve Değerlendirme Metodolojisi. Öğrencinin Öz-Değerlendirme Metodolojisi mesleki girişimcilik yeterliklerini ölçmeyi sağlayacak ve eksik yeterliklerin geliştirilmesi için pekiştirilmesi gereken becerileri tasdikleyecek/tanıyacaktır.

-Etkileşimli Destek Aracı – Girişimcilik üzerine hazırlanan eğitim kursunun ardındaki mantığı açıklayan, video senaryoları yerleştirilmiş Eğitici/Gözetmen El Kitabı. Bu proje aynı zamanda bir stajyer öğrenci uyum kılavuzu geliştirmeyi de öngörmektedir – öğrencileri uygulamalı eğitime kabul eden özel şirketler için video senaryoları ile desteklenmiş bir Mesleki Uygulama Gözetmen Rehberi.

-MEÖ öğrencilerinin Girişimcilik Yeterlikleri konusunda eğitimlerini destekleme amaçlı eğitim kursu için Oyunlaştırılmış Materyal Seti. Bu kurs, girişimci becerilerin hâlihazırda mevcut eğitim müfredatlarına uygulanması için bir dizi oyunlaştırılmış alıştırmaları, kılavuz materyalleri, eğitsel araçları ve eğitsel oyunları kapsamaktadır. Girişimcilik yeterliklerini, girişkenliği ve istihdam edilebilirliği teşvik edici bu proje, çeşitli uygulama alanlarında oyunlaştırılmış görevler kümesi kullanılarak modellenmiş durumlar aracılığı ile bir Girişimcilik Becerileri Eğitimi Kursu geliştirmeyi hedeflemektedir. VESVET projesi bir dizi eğitim ve öğretim materyali geliştirerek, öğrencilerin girişimcilik becerilerini artırmayı ve öğrencileri özel şirket ve kuruluşların reel taleplerine uyum sağlayabilecek bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu öğrenim kursu MEÖ öğrencilerinin kendi girişimcilik yeterliklerini geliştirme ve geçerli kılma hususunda yeterlilik kazanmaları amacı doğrultusunda tasarlanacaktır.

Bu proje, Avrupa 2020 stratejisinin eğitim sektöründeki ilkelerini – bilhassa yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliği teşvik etmek için- ele almaktadır.