LEVEL5 pieeja Uzņēmējdarbības prasmju novērtēšanai, izmantojot interaktīvu mācīšanās pieeju profesionālajā izglītībā

VESVET ir EK Erasmus+ KA2 projekts, kas tiek izstrādāts ar mērķi ir veicināt profesionālās izglītības un apmācības (PI) izglītojamo nodarbinātību, attīstot un novērtējot uzņēmējdarbības kompetences.

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālās uzņēmējdarbības prasmes, izmantojot labu profesionālo orientāciju un profesionālās pieredzes internacionalizāciju.

Projekta īstenošanas laikā tiek plānots sasniegt šādus rezultātus:

– Uzņēmējdarbības kompetences pilnveidošana un novērtēšanas metodoloģija. Studentu pašnovērtējuma metodoloģija ļaus novērtēt profesionālās uzņēmējdarbības prasmes un apstiprināt/atzīt prasmes, kas būtu jānostiprina, lai uzlabotu trūkstošās kompetences.

– Interaktīvs atbalsta rīks – Skolotāja/vadītāja rokasgrāmata ar iegulto video skriptiem, kas izskaidro uzņēmējdarbības mācību kursa pamatojumu. Projekts paredz arī izstrādāt Rokasgrāmatu izglītojamo adaptācijai – Profesionālās prakses vadītāju rokasgrāmatu ar video skriptiem privātajiem uzņēmējiem, kuri nodrošina prakses audzēkņiem.

-Mācību spēļu materiāli mācību kursam, kas paredzēti atbalsta sniegšanai PI pasniedzējiem uzņēmējdarbības kompetenču mācīšanai. Kurss ietvers virkni uz spēlēm balstītu vingrinājumu, vadlīnijas, izglītības instrumentus un spēles, lai ieviestu uzņēmējdarbības prasmju veicināšanu jau esošās mācību programmās. Sekmējot uzņēmējdarbības kompetences, iniciatīvu un nodarbināmību, projekta ietvaros tiks izveidots apmācības kurss uzņēmējdarbības prasmju apgūšanai ar dažādu praktisko situācijumodeļiem un uz spēlēm balstītiem uzdevumiem. Izstrādājot mācību materiālus, VESVET sniedz atbalstu  skolēnu uzņēmējdarbības prasmju attīstībai un spējai pielāgoties privāto uzņēmumu un darba devēju prasībām. Izstrādājamā mācību kursa mērķis ir uzlabot un novērtēt profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes.