LEVEL5 sistema verslumo įgūdžių ugdymui interaktyviomis mokymosi priemonėmis profesinio mokymo sektoriuje

VESVET yra Erasmus+ KA2 projektas, skirtas didinti profesinio mokymo mokinių (VET) įsidarbinimo galimybes, skatinant verslumo kompetencijų ugdymą ir patvirtinimą. Profesinio orientavimo priemonių pagalba bei tarptautine profesine patirtimi projekto dalyviai pagerins profesines verslumo kompetencijas.

Projekto metu bus sukurti šie rezultatai:

Verslumo įgūdžių ugdymo ir vertinimo metodika mokiniams. Mokinių įsivertinimo metodika leis įvertinti profesines verslumo kompetencijas ir atpažinti įgūdžius, kurie turėtų būti sustiprinti, siekiant pagerinti trūkstamas kompetencijas.

– Interaktyvi priemonė. Mokytojui/ įmonės atsakingam asmeniui skirtas skaitmeninis vadovas su verslumo mokymo kurso video scenarijais. Mokytojui / prižiūrėtojui skirtas skaitmeninis vadovas su įterptais vaizdo scenarijais, paaiškinantis verslumo mokymo kursą. Šio projekto metu taip pat bus parengtas praktikantų adaptacijos skaitmeninis vadovas – Profesinės praktikos vadovas, kuriame bus pateikiami vaizdo įrašų scenarijai privačioms įmonėms, įdarbinančioms studentus..

Video žaidimų rinkinys profesinio mokymo mokinių verslumo įgūdžiams ugdyti. Kursas apims žaidybinių pratimų serijas, rekomendacijas, mokymo priemones ir žaidimus, kurie galės būti integruoti į jau esamą mokymo programą. Siekiant ugdyti verslumo kompetencijas, iniciatyvumą ir įsidarbinamumą, projekto metu bus sukurtas Verslumo įgūdžių ugdymo kursas su situacinėmis ir žaidybinėmis užduotimis. Šia mokymo ir mokymosi priemone VESVET sieks pagerinti mokinių verslumo įgūdžius ir pritaikyti juos realiems verslo įmonių poreikiams. Mokymosi kurso struktūra įgalins profesinio mokymo mokinius tobulinti ir patvirtinti savo verslumo kompetencijas.

Šis projektas atitinka Europos 2020 strategijos principus švietimo sektoriuje, skatinant kūrybiškumą, naujoves ir verslumą.