Vizija. Šiuolaikiška, konkurencinga, visoms socialinėms grupėms atvira įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo, profesinio mokymo  ir profesinės reabilitacijos paslaugas.

Misija. Plėtoti kokybišką ugdymą ir profesinį mokymą, atsižvelgiant į nuolat kintančius darbo rinkos reikalavimus ir visuomenės poreikius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą.

Vertybės:

  • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sąlygoja teikiamų kompleksinių paslaugų tinkamumo užtikrinimą ir plėtojimą, tarptautiškumo vystymą. Profesijos mokytojų veikla grįsta bendradarbiavimu, holistiniu požiūriu į paslaugų vartotoją, padeda jiems sėkmingiau integruotis į darbo rinką, lygiateisiai dalyvauti visuomenės gyvenime.
  • Atviras visiems, norintiems mokytis, tobulėti ir augti kartu.
  • Tobulėjimas. Tobulėjimas padeda užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir drauge sukurti unikalią meistriškumo, profesionalumo, paslaugumo, teigiamų pokyčių kultūrą organizacijoje.
  • Kūrybiškumas. Darbuotojų iniciatyvumas, atvirumas inovacijų plėtrai, naujoms idėjoms ir tikslingas mokinių savarankiškumo, atsakingumo, pilietiškumo skatinimas.

Filosofija. Pradėk, kur esi. Naudok, ką turi. Daryk, ką gali. Arthur Ashe

Strateginis planas 2020-2024: Žiūrėti