Įstaigos taryba (koliagialus valdymo organas)

Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdžių sprendimai:

  1. Išrinktas Tarybos pirmininkas.
  2. Išrinktas Tarybos sekretorius.
  3. Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas.
  4. Patvirtintas Įstaigos strateginis planas ir tarptautiškumo strategija.
  5. Įvertinta ir patvirtinta Įstaigos metinė pajamų ir išlaidų sąmata, sąmatos įvykdymo ataskaita ir metinė veiklos ataskaita.
  6. Įvertintas ir patvirtintas parengtas Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Įstaigos taryba (savivalda)

Mokinių taryba (nuostatai)

Darbuotojų atstovavimas