Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos tikslas – padėti asmenims atstatyti profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius ar įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbinius įgūdžius.

Profesinėje reabilitacijoje gali dalyvauti asmenys:

kurie registruoti Užimtumo tarnyboje;

kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;

ir kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Daugiau informacijos:   https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/profesine-reabilitacija/

Profesinės reabilitacijos etapai:

Profesinę reabilitaciją sudaro paslaugų kompleksas – profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ir profesinis mokymas, pagalba įsidarbinant bei palaikymas darbo vietoje. Atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens situaciją, paslaugas teikia kvalifikuotų specialistų komanda. Profesinės reabilitacijos metu asmenys gali ne tik sustiprinti fizines jėgas, pasirengti psichologiškai, bet ir įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.

Mokiniai gali mokytis aptarnavimo bei paslaugų sferai reikalingų profesijų, išmokti naudotis virtuvės ir kitokia įranga, išmokti aptarnauti lankytojus registratūroje, susipažinti su šiuolaikiška patalpų priežiūros technika bei priemonėmis. Pabaigus dirbti maitinimo, maisto produktų gaminimo įstaigose, parduotuvėse, viešbučiuose, kitose įmonėse.

Šiuo metu vykdomos formaliojo mokymo programos:

Eil. Nr. Formaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas Mokymo programos kodas Kreditų skaičius Mokymo (darbo) dienų skaičius
1 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa T43041101 50 113
2 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa T21101301 35 79
3 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa T32101301 50 113
4 Konditerio modulinė profesinio mokymo programa T43101302 70 158
5 Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43091501 90 203
6 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa T32101305 50 113
7 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa T43101303 70 158
8 Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa T32101303 25 57
9 Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa T43101306 40 90
10 Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa T43041601 70 158
11 Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa T43041501 50 113
12 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa T43072301 90 203
13 Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43101305 70 158
14 Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa T43101301 35 79
15 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa T21101303 50 113
16 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa T43101304 90 203

 

 

Neformaliojo profesinio mokymo programos:

Eil. Nr. Neformaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas Mokymo programos kodas Kreditų skaičius Mokymo (darbo) dienų skaičius
1 Drabužių sukirpimo ir siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programa N32072301 20 45
2 Elektroninių kasos aparatų ir kasos sistemų valdymo neformaliojo profesinio mokymo programa N32041601 5 12
3 Konditerijos gaminių iš mielinės tešlos gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa N43101302 15 34
4 Moterų, vyrų ir vaikų plaukų kirpimo neformaliojo profesinio mokymo programa N32101202 30 68
5 Patalpų valymo darbų neformaliojo profesinio mokymo programa N21101101 30 68
6 Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa N32101301 30 68
7 Sveiko maisto gaminimo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa N43101301 3 7
8 Virėjo padėjėjo neformaliojo profesinio mokymo programa N21101301 30 68

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietoje, kompensuojamos transporto ir apgyvendinimo išlaidos. Asmuo, dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje nemokamai maitinamas bei jam mokama profesinės reabilitacijos pašalpa iki 180 kalendorinių dienų.

Daugiau apie profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimą: PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLĖSE https://e seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248768/asr

Aktualios tvarkos:

Mokymo organizavimo taisyklės (nuoroda)

Vidaus tvarkos taisyklės profesinės reabilitacijos klientams (nuoroda)

Daugiau informacijos suteiksime:

Socialinių paslaugų, grožio ir profesinės reabilitacijos skyriuje

Vivulskio g. 13, Vilnius; tel.  8 620 49090

Žirmūnų g. 143, Vilnius, IV a. 14 kab.; tel.  8 620 49090

El. p. regina.mieldaziene@mczirmunai.lt