Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos tikslas – padėti asmenims atstatyti profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius ar įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbinius įgūdžius.

Profesinėje reabilitacijoje gali dalyvauti asmenys:

kurie registruoti Užimtumo tarnyboje;

kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;

ir kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Daugiau informacijos:   https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/profesine-reabilitacija/

Profesinės reabilitacijos etapai:

Profesinę reabilitaciją sudaro paslaugų kompleksas – profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ir profesinis mokymas, pagalba įsidarbinant bei palaikymas darbo vietoje. Atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens situaciją, paslaugas teikia kvalifikuotų specialistų komanda. Profesinės reabilitacijos metu asmenys gali ne tik sustiprinti fizines jėgas, pasirengti psichologiškai, bet ir įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.

Mokiniai gali mokytis aptarnavimo bei paslaugų sferai reikalingų profesijų, išmokti naudotis virtuvės ir kitokia įranga, išmokti aptarnauti lankytojus registratūroje, susipažinti su šiuolaikiška patalpų priežiūros technika bei priemonėmis. Pabaigus dirbti maitinimo, maisto produktų gaminimo įstaigose, parduotuvėse, viešbučiuose, kitose įmonėse.

Šiuo metu vykdomos formaliojo mokymo programos:

Eil. Nr. Formaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas Mokymo programos kodas Kreditų skaičius Mokymo (darbo) dienų skaičius
1 Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa T21072301 35 79
2 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa T21101301 35 79
3 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa T32101301 50 113
4 Konditerio modulinė profesinio mokymo programa T43101302 70 158
5 Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43091501 90 203
6 Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa T43101203 70 158
7 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa T32101305 50 113
8 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa T43101303 70 158
9 Barmeno modulinė profesinio mokymo programa T32101304 30 68
10 Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa T32101303 25 57
11 Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa T43101306 40 90
12 Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa T43041501 50 113
13 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa T43072301 90 203
14 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa T32072302 50 113
15 Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43101305 70 158
16 Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa T43101301 35 79
17 Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa T21101302 20 45
18 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa T21101303 50 113
19 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa T43101304 90 203
20 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa T43061202 70 158
21 Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa T43104112 50 113
22 Makiažo atlikimo modulis 410120004 10 23
23 Rankų ir kojų priežiūros modulis 410120005 15 34

 

 

Neformaliojo profesinio mokymo programos:

Eil. Nr. Neformaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas Mokymo programos kodas Kreditų skaičius Mokymo (darbo) dienų skaičius
1 Drabužių sukirpimo ir siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programa N32072301 20 45
2 Elektroninių kasos aparatų ir kasos sistemų valdymo neformaliojo profesinio mokymo programa N32041601 5 12
3 Moterų, vyrų ir vaikų plaukų kirpimo neformaliojo profesinio mokymo programa N32101202 30 68
4 Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa N32101301 30 68
5 Sveiko maisto gaminimo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa N43101301 3 7

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietoje, kompensuojamos transporto ir apgyvendinimo išlaidos. Asmuo, dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje, gauna profesinės reabilitacijos pašalpą iki 180 kalendorinių dienų.

Daugiau apie profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimą: PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLĖSE https://e seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248768/asr

Aktualios tvarkos:

Mokymo organizavimo taisyklės (nuoroda)

Vidaus tvarkos taisyklės profesinės reabilitacijos klientams (nuoroda)

Daugiau informacijos suteiksime:

Socialinių paslaugų, grožio ir profesinės reabilitacijos skyriuje

Vivulskio g. 13, Vilnius; tel.  8 620 49090

Žirmūnų g. 143, Vilnius, IV a. 14 kab.; tel.  8 620 49090

El. p. regina.mieldaziene@mczirmunai.lt