Viešbučio ekonomas

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
P43101305 Trukmė 45 kreditai T43101301 Trukmė 35 kreditai 18 Eur

Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus darbuotojus, gebančius savarankiškai užtikrinti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės ūkinės veiklos poreikius: koordinuoti valymo ir tvarkymo darbus, organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą.

Asmuo, įgijęs viešbučio ekonomo kvalifikaciją, galės dirbti smulkiose ir vidutinėse svetingumo paslaugų įmonėse (nedideliuose viešbučiuose, svečių namuose, užeigose, pensionuose, nakvynės-pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse ir pan.) teikiančiose individualaus apgyvendinimo paslaugas.

Aprašymas

Aprašymas

Mokymas vykdomas Viešbučių, restoranų ir turizmo skyriuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius) Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=vie%C5%A1bu%C4%8Dio+

Kontaktai pasiteiravimui:

8 680 33175, el. p. loreta.kulikauskiene@mczirmunai.lt

Mokymų tvarkaraštis:

Registracija: