Svečių aptarnavimo darbuotojas

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma M44101502

10,1 mėn. (90 kr.)

T43101305
7,9 mėn. (70 kr.)
18 Eur

Svečių aptarnavimo darbuotojo – modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti. Šią profesinio mokymo programą baigęs asmenys, gebės  savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius. Mokymo programoje lavinami visi svečių aptarnavimo darbuotojui reikalingi darbo aspektai. Juos sudaro: svečių sutikimas, priėmimas, informacijos suteikimas, maitinimo paslaugų teikimas, kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas, apskaitos proceso organizavimas.

Asmuo, įgijęs svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, gaminti nesudėtingus patiekalus, juos patiekti, suteikti informaciją ir kitas paslaugas (drabužių skalbimas, lyginimas ir kt.) įstaigų svečiams.

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, žinoti apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Aprašymas

Aprašymas

Mokymas vykdomas Verslo ir technologijų skyriuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius) Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T43101305

Kontaktai pasiteiravimui:

8 611 14036, el. p. ramune.janarauskiene@mczirmunai.lt
8 664 23138, el. p. danute.banionyte@mczirmunai.lt
8 664 23137, el. p. edita.giedraitiene@mczirmunai.lt

 

Mokymų tvarkaraštis:

Registracija: