Sukirpėjo-konstruktoriaus specialybė Vilniuje

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą.

Papildomas reikalavimas-turėti LTKS II-IV lygio siuvėjo ar lygiavertę kvalifikaciją arba neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdų įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma Nevykdoma T43072302
5,6 mėn. (50 kr.)
42,55 Eur

Sukirpėjo-konstruktoriaus, modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius profesionaliai naudotis pagrindinėmis sukirpėjo-konstruktoriaus darbo priemonėmis: sukirpimo įrankiai, siuvimo mašinos, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga, konstrukcinių brėžinių, modeliavimo konstrukcijų bei lekalų sudarymo priemonės. Ugdyti specialistus, puikiai mokančius savarankiškai konstruoti ir sukirpti juosmeninius, moteriškus ir vyriškus petinius drabužius, automatizuotai projektuoti drabužius bei konstruoti juos pagal užsakymus.  Šios mokymų programos metu bus ugdomos ne tik profesinės, bet ir asmeninės šiam darbui reikalingos asmeninės sąvybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas bendrauti. Taip pat – emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui. Sukirpėjo-konstruktoriaus specialybės mokymas vyksta Vilniuje.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

Aprašymas

Aprašymas

Sukirpėjo-konstruktoriaus, modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius profesionaliai naudotis pagrindinėmis sukirpėjo-konstruktoriaus darbo priemonėmis: sukirpimo įrankiai, siuvimo mašinos, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga, konstrukcinių brėžinių, modeliavimo konstrukcijų bei lekalų sudarymo priemonės. Ugdyti specialistus, puikiai mokančius savarankiškai konstruoti ir sukirpti juosmeninius, moteriškus ir vyriškus petinius drabužius, automatizuotai projektuoti drabužius bei konstruoti juos pagal užsakymus. Šios mokymų programos metu bus ugdomos ne tik profesinės, bet ir asmeninės šiam darbui reikalingos asmeninės sąvybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas bendrauti. Taip pat – emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui. Sukirpėjo-konstruktoriaus specialybės mokymas vyksta Vilniuje.

Mokymas vykdomas Verslo ir technologijų skyriuje Vilniuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:

8 611 14036, el. p. ramune.janarauskiene@mczirmunai.lt
8 664 23138, el. p. danute.banionyte@mczirmunai.lt
8 664 23137, el. p. edita.giedraitiene@mczirmunai.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T43072302

Mokymų tvarkaraštis:

Registracija: