Logisto-ekspeditoriaus specialybė Vilniuje

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
M43041701
6,8 mėn. (60 kr.)
M44041701
6,8 mėn. (60 kr.)
Nevykdoma 47,68 Eur

Logisto-ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam logistui-ekspeditoriui parengti. Šią specialybę įgijęs asmuo gebės planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą. Logisto-ekspeditoriaus specialybės mokymas vyksta Vilniuje.

Asmuo įgijęs logisto-ekspeditoriaus kvalifikaciją, galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybinių įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose.

Logistas-ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse. Tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas. Taip pat, administruoja vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius ir rūpinasi vežamų krovinių saugumu.

Dirbama patalpoje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga bei ryšio ir komunikacijos priemonėmis. Darbo metu galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Aprašymas

Aprašymas

Logisto-ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam logistui-ekspeditoriui parengti. Šią specialybę įgijęs asmuo gebės planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą. Logisto-ekspeditoriaus specialybės mokymas vyksta Vilniuje.

Mokymas vykdomas Verslo ir technologijų skyriuje Vilniuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:

8 611 14036, el. p. ramune.janarauskiene@mczirmunai.lt
8 664 23138, el. p. danute.banionyte@mczirmunai.lt
8 664 23137, el. p. edita.giedraitiene@mczirmunai.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=M43041701

Mokymų tvarkaraštis:

Registracija: