Kompiuterinio projektavimo operatorius

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma Nevykdoma T32061201
5,6 mėn. (50 kr.)T43061202
7,9 mėn. (70 kr.)
18 Eur

Šia mokymų programa siekiama ugdyti kompiuterinio projektavimo operatorius, gebančius naudoti kompiuterines programas, brėžinių ir kitų nesudėtingų objektų braižymui, bei brėžinių skaitymui.

Kompiuterinio projektavimo operatorius taiko pagrindinius kompiuterinio projektavimo principus. Naudojant kompiuterines programas,  braižo nesudėtingus brėžinius. Asmenys įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją, gebės dirbti įmonėse teikiančiose kompiuterinio projektavimo paslaugas. Šie darbuotojai yra atskaitingi vyresniąjam specialistui, kuris formuoja ir pateikia jiems konkrečias užduotis.

Aprašymas

Aprašymas

Mokymas vykdomas Verslo ir technologijų skyriuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius) Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T32061201

Kontaktai pasiteiravimui

8 611 14036, el. p. ramune.janarauskiene@mczirmunai.lt
8 664 23138, el. p. danute.banionyte@mczirmunai.lt
8 664 23137, el. p. edita.giedraitiene@mczirmunai.lt

Mokymų tvarkaraštis:

Registracija: