Elektroninių kasos aparatų ir kasos sistemų valdymas

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
N32041601
90 val. (5 kr.)
N32041601
90 val. (5 kr.)
N32041601
90 val. (5 kr.)
18 Eur

Programa skirta supažindinti asmenis su pirkėjų aptarnavimo taisyklėmis, elektroniniais kasos aparatais bei kasos sistemos valdymu.

Baigę programą asmenys gebės apibūdinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius teisės aktus, paruošti darbui elektroninį kasos aparatą ir kasos sistemą bei vykdyti atsiskaitymus už prekes.

Aprašymas

Aprašymas

Mokymas vykdomas Verslo ir technologijų skyriuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius) Mokymo programos aprašashttps://www.kpmpc.lt/kpmpc/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/#Verslas%20ir%20administravimas

Kontaktai pasiteiravimui

8 61114036, el. p. ramune.janarauskiene@mczirmunai.lt
8 66423138, el. p. danute.banionyte@mczirmunai.lt
8 66423137, el. p. edita.giedraitiene@mczirmunai.lt

Mokymų tvarkaraštis:

Registracija: