Apskaitininko-kasininko specialybė

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma M44041101
6,8 mėn. (60 kr.)
T43041101
5,6 mėn. (50 kr.)
P-47,68 Eur
T-40,20 Eur

Apskaitininko-kasininko modulinė profesnio mokymo programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius administruoti įmonės turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų apskaitų dokumentus. Apskaitininko-kasininko specialybę baigę mokiniai geba rengti darbo užmokesčio bei ūkinių faktų apskaitos dokumentaciją, dirbti kasos aparatu ir tikslingai atlikti kasos operacijų įforminimą. Apskaitininko-kasininko specialybės mokymas vyksta Vilniuje.

Asmuo įgijęs apskaitininko-kasininko kvalifikaciją galės dirbti  valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose. Apskaitininkas-kasininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje, dirba kasos oparatu.  Pagrindinės atliekamos užduotys: turto bei nuosavo kapitalo ir įsipareigojmų dokumentų administravimas darbo užmokesčio bei mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registras; finansinių ataskaitų rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.

Aprašymas

Aprašymas

Apskaitininko-kasininko modulinė profesnio mokymo programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius administruoti įmonės turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų apskaitų dokumentus. Apskaitininko-kasininko specialybę baigę mokiniai geba rengti darbo užmokesčio bei ūkinių faktų apskaitos dokumentaciją, dirbti kasos aparatu ir tikslingai atlikti kasos operacijų įforminimą. Apskaitininko-kasininko specialybės mokymas vyksta Vilniuje.

Mokymas vykdomas Verslo ir technologijų skyriuje Vilniuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:
8 527 76712, el. p. priemimas@mczirmunai.lt

Mokymas vykdomas Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Zarasų skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 28A, Zarasai, Mokyklos g. 21, Ignalina)

Kontaktai pasiteiravimui:

8 618 81613, el. p. rasa.pitriniene@mczirmunai.lt
8 612 11461, el. p. nijole.dambrauskiene@mczirmunai.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T43041101

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: