Apskaitininkas-kasininkas

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma M44041101
6,8 mėn. (60 kr.)
T43041101
5,6 mėn. (50 kr.)
18 Eur

Apskaitininko-kasininko modulininė profesnio mokymo programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius administruoti įmonės turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų apskaitų dokumentus. Darbo užmokesčio bei ūkinių faktų apskaitos dokumentacija, darbas kasos oparatu ir tikslingas kasos operacijų įforminimas – šių mokymų pagrindas.

Asmuo įgijęs apskaitininko-kasininko kvalifikaciją galės dirbti  valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose. Apskaitininkas-kasininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje, dirba kasos oparatu.  Pagrindinės atliekamos užduotys: turto bei nuosavo kapitalo ir įsipareigojmų dokumentų administravimas darbo užmokesčio bei mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registras; finansinių ataskaitų rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.

Aprašymas

Aprašymas

Mokymas vykdomas Verslo ir technologijų skyriuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:

8 611 14036, el. p. ramune.janarauskiene@mczirmunai.lt
8 664 23138, el. p. danute.banionyte@mczirmunai.lt
8 664 23137, el. p. edita.giedraitiene@mczirmunai.lt

Mokymas vykdomas Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Zarasų skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 28A, Zarasai, Mokyklos g. 21, Ignalina)
Kontaktai pasiteiravimui:

8 618 81613, el. p. rasa.pitriniene@mczirmunai.lt
8 612 11461, el. p. nijole.dambrauskiene@mczirmunai.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T43041101

Mokymų tvarkaraštis:

Registracija: