PRIĖMIMO TVARKA

Gimnazistams

Moduliai gimnazistams, besimokantiems savoje mokykloje
Priėmimas į 9-tą klasę – vykdomas mokykloje.
Profesijos stojantiems po 10 klasės

Siekiantiems įgyti profesiją

Profesijos stojantiems po 12 klasių

Profesijos norintiems persikvalifikuoti

Pagrindinis vasaros priėmimas: po 10 ir 12 klasės / keičiantiems profesiją

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.

 

Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
2022 m. rugpjūčio 12  d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas MC ŽIRMŪNAI
2022 m. rugpjūčio 16–18 d.
Pamokų pradžia
2022 m. rugsėjo 1 d.

Papildomas priėmimas: po 10 ir 12 klasės / keičiantiems profesiją

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/
2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.
Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
2022 m. rugpjūčio 26  d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas MC ŽIRMŪNAI
2022 m. rugpjūčio 29 – 31 d.
Pamokų pradžia
2022 m. rugsėjo 1 d.

 

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:
LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/
2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.
Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas
Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas MC ŽIRMŪNAI
dėl sutarties pasirašymo susisieksime asmeniškai