Viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Šiaurės Lietuvos filialo Pakruojo skyrius savo veiklą pradėjo 1997 m. birželio 18 d. Pagrindinė skyriaus veikla – suaugusiųjų profesinis mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos tobulinimas, profesinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas bei pirminis mokymas.

Mokymas organizuojamas atsižvelgiant į darbo rinkos ir besimokančiųjų poreikius. Platus formalaus ir neformalaus mokymo programų pasirinkimas suteikia galimybę kiekvienam pasirinkti profesiją ar įgyti profesines kompetencijas pagal savo gebėjimus, norą mokytis ir išmokti.

Teorinis mokymas vyksta Viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pakruojo skyriuje įrengtuose mokymo kabinetuose, aprūpintuose reikalinga įranga bei technika, mokymo ir mokymosi medžiaga.

Praktinį mokymą mokiniai atlieka Pakruojo, Joniškio, Pasvalio, Vilniaus, Šiaulių ir kitų rajonų įmonėse: restoranuose, kavinėse, įmonių virtuvėse, prekybos centruose, siuvimo bei kitose verslo įmonėse. Mokiniai per praktinį mokymą realioje darbo aplinkoje turi visas galimybes išmokti dirbti moderniais technologiniais įrengimais pritaikant naujausias technologijas.

Mokymai organizuojami visus metus.

Norintys mokytis pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymą mokytis;
  • Asmens dokumentą;
  • Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
  • Nuotrauką;
  • Sveikatos pažymą (086/a forma arba 047/a);
  • Ar/ir kitus atitinkamai mokymo programai vykdyti reikalingus dokumentus.

Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas skirtas mokiniams, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją. Asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas.

Profesinis mokymas Lietuvoje įgyvendinamas mokykline forma, tačiau praktinis mokymas ir mokymas įmonėse sudaro didžiąją mokymo programos dalį. Pirminiame profesiniame mokyme praktiniam mokymui iš viso skiriama 60–70 proc. specialybės dalykams skirtų valandų, iš kurių 8–15 savaičių praktinis mokymas privalo būti vykdomas įmonėje arba realias darbo sąlygas atitinkančioje mokymo įstaigos bazėje.

PRAŠYMAI TEIKIAMI SISTEMOJE

https://profesinis.lamabpo.lt/

 

Pirminio profesinio mokymo programos Pakruojo skyriuje:

Socialinė gerovė

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė mokymo programa

Miškininkystė

Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

 

Tęstinis profesinis mokymas

Tęstinio profesinio mokymo tikslas – tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkcijas. Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos skirtos įvairaus išsilavinimo asmenims.

Tęstinio profesinio mokymo programos:

Sveikatos priežiūros

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Socialinė gerovė

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė mokymo programa

 

Paslaugos asmenims

Virėjo modulinės profesinio mokymo programos

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

 

Verslas ir administravimas

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa 

 

Architektūra ir statyba

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa

 

Gamyba ir perdirbimas

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjo – operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

 

Miškininkystė

Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa

Kontaktai: 

Skyriaus vedėjos pavaduotoja l. e. skyriaus vedėjos pareigas Aldona Laurinavičienė

el. p. aldona.laurinaviciene@mczirmunai.lt

tel. nr. 8 620 10552