Projekto tikslas:

Projektu siekiama skatinti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą bei IKT naudojimą, taikant naujoviškus mokymo(-si) metodus, bei stiprinti  Šiaurės ir Baltijos šalių bendrojo lavinimo programas teikiančių mokyklų bendradarbiavimą ir tarpkultūrinius ryšius.

Projekto uždaviniai:

  • Dalintis gerąją patirtimi apie veiksmingiausius mokymo(-si) metodus, naudojant IKT
  • Sukurti integruoto mokymo priemonių banką
  • Vykdyti mokinių mainus
  • Gerinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo, organizacinius, IKT ir anglų kalbos įgūdžius

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

  • Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, Lietuva
  • Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, Latvija
  • Cybergymnasiet Stokholm, Švedija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 – 2021-12-31