• Mokinių atostogos numatomos:

Rudens*  – 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) – 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos*  – 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų)* – 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros – vasaros atostogos skiriamos pasibaigus mokymo / ugdymo procesui ir tęsiasi iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pastabos:

* Rudens, žiemos ir pavasario atostogos neskiriamos baigiamųjų kursų mokiniams, vienerių mokslo metų trukmės mokymo programas besimokantiems mokiniams, taip pat tęstinio profesinio mokymo programas besimokantiems mokiniams.