• Mokinių atostogos numatomos:

Rudens  – 2020 m. spalio 26 d. 2020 m. spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) –  2020 m. gruodžio 23 d. 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos*  – 2021 m. vasario 15 d. 2021 m. vasario 19 d.
Pavasario (Velykų)** –  2021 m. balandžio 6 d. 2021 m. balandžio 9 d.
Vasaros*** –  2021 m. birželio 23 d. – 11 klasėms
2021 m. liepos 1 d. po vidurinio išsilavinimobesimokantiems pagal modulines profesinio
mokymo programas, įgyvendinimas per
ilgesnį nei vienerių mokslo metų laiką.

Pastabos:

* rudens, žiemos,  pavasario atostogos gali būti neskiriamos baigiamųjų kursų mokiniams ir vyresnių nei 18 metų mokinių grupėms.

** jeigu 12 klasių mokiniai laiko brandos egzaminą ar įskaitą atostogų metu, atostogų diena perkeliama į balandžio 20 d.

*** vasaros atostogos 12 klasės mokiniams prasideda pasibaigus brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki rugpjūčio 31 d.