LEVEL5

VESVET okul dışı öğrenme ve yaygın eğitim ortamlarında kişisel, sosyal ve  organizasyonel yeterlik gelişimini değerlendirmek için özel olarak tasarlanan LEVEL5 sistemini kullanmaktadır. Bu sistem LEVEL5 küpü adı verilen ve bilişsel, faaliyet kaynaklı ve duyuşsal öğrenme kazanımlarının onaylanması için kullanılan 3 boyutlu bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. LEVEL5, öğrenicinin, öğrenim sağlayıcıların ve ev sahibi müteşebbislerin faydalanabileceği bütünleyici bir öğrenme sürecidir.

LEVEL5 sistemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yaygın eğitimi ve okul dışı öğrenmeyi teşvik etmeyi, göz önüne getirmeyi ve tasdik edilmesini hedefleyen REVEAL ağına bakınız.