Kaynaklar

Anahtar bir yeterlik – girişimcilik nedir?

Girişim ve girişimcilik anlayışı, bireyin fikirleri eyleme geçirme yeteneğini ifade eder. Hedeflerin başarılması için projelerin planlanması ve yönetimi yetisinin yanı sıra yaratıcılık, yenilik ve risk alma unsurlarını da kapsar. Bu yeterlik, bireyleri, yalnızca evdeki ya da toplum içerisindeki gündelik yaşamlarında değil, aynı zamanda çalışma hayatlarında yaptıkları işi daha iyi anlamaları ve fırsatları yakalayabilmeleri için destekler ve sosyal veya ticari faaliyet gerçekleştirenlerin veya bu faaliyetlere katkıda bulunanların ihtiyaç duyduğu daha spesifik bilgi ve becerilerin temelini oluşturur. Bu yeterlik, etik değerlere ilişkin farkındalığı içermeli ve iyi yönetişimi teşvik etmelidir.

Girişimcilik yeterliği ile ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlar

Gerekli bilgiler, insanların yaşadığı ve çalıştığı ortamları sağlayan “büyük resim” konularını da içeren, kişisel, mesleki ve / veya ticari faaliyetler için mevcut fırsatları belirleme yeteneğini içerir. Mesela, ekonominin işleyişine dair geniş bir anlayış ve bir işveren ya da kuruluşun karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar gibi. Bireyler aynı zamanda kuruluşların etik konumlarının ve örneğin adil ticaret yoluyla ya da sosyal girişim yoluyla nasıl bir iyilik gücü olabileceğinin farkında olmalıdır.

Beceriler, proaktif proje yönetimi (örneğin planlama, organize etme, yönetme, liderlik etme ve delege etme, analiz etme, iletişim kurma, bilgi alma, değerlendirme ve kayıt altına alma becerilerini içeren), etkili temsil ve müzakere, ve ekipler halinde hem bireysel hem de işbirliği içinde çalışma yeteneği ile ilgilidir. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini muhakeme etmek ve belirlemek, gerektiğinde ve yetki verildiğinde riskleri değerlendirmek ve almak yeteneği gereklidir.

Girişimci bir tutum, çalışma hayatında olduğu kadar kişisel ve sosyal yaşamda da inisiyatif alma, proaktif olma, bağımsız ve yenilikçi hareket edebilme ile nitelendirilir. Aynı zamanda gerek kişisel hedeflerin, gerekse çalışma hayatı da dahil başka bireyler ile ortak belirlenen amaçların başarılması hususunda motivasyon ve kararlılığı kapsar.   Hayat Boyu Öğrenme için Kilit Yeterlikler – Bir Avrupa Çerçevesi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin hayat boyu öğrenme için kilit yeterlikler üzerine Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 30 Aralık 2006/L394 tarih ve sayısı ile yayınlanan 18 Aralık 2006 tarihli Tavsiye Kararının eklerinden biridir.

LEVEL5

VESVET okul dışı öğrenme ve yaygın eğitim ortamlarında kişisel, sosyal ve  organizasyonel yeterlik gelişimini değerlendirmek için özel olarak tasarlanan LEVEL5 sistemini kullanmaktadır. Bu sistem LEVEL5 küpü adı verilen ve bilişsel, faaliyet kaynaklı ve duyuşsal öğrenme kazanımlarının onaylanması için kullanılan 3 boyutlu bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. LEVEL5, öğrenicinin, öğrenim sağlayıcıların ve ev sahibi müteşebbislerin faydalanabileceği bütünleyici bir öğrenme sürecidir.

LEVEL5 sistemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yaygın eğitimi ve okul dışı öğrenmeyi teşvik etmeyi, göz önüne getirmeyi ve tasdik edilmesini hedefleyen REVEAL ağına bakınız.