LEVEL5

VESVET tiks izmantota LEVEL5 sistēma, kas ir izstrādāta ar mērķi novērtēt personīgo, sociālo un organizatorisko kompetenču attīstību salīdzinoši neoficiālā un neformālā mācīšanās vidē. Sistēma ir balstīta uz 3-dimensionālu pieeju, kas izveidota, lai novērtētu kognitīvos, uz aktivitāti balstītos un emocionālās mācīšanās rezultātus-LEVEL5 kubu. LEVEL5 ir holistisks mācīšanās process, kas dod labumu gan izglītojamajam, gan skolotājiem, gan iesaistītajiem uzņēmējiem.

Vairāk informācijas par LEVEL5 sistēmu, var atrast tīklā REVEAL, kura mērķis ir veicināt, vizualizēt un apstiprināt neformālo un neformālo mācīšanos.