LEVEL5 sistema

VESVET naudoja LEVEL5 sistemą, kuri yra specialiai sukurta vertinti asmeninių, socialinių ir organizacinių kompetencijų progresą, neformaliojo ir savaiminio mokymosi aplinkose. Jis grindžiamas trimačiu požiūriu, siekiant patvirtinti pažintinius, su veikla susijusius ir emocinius mokymosi rezultatus – LEVEL5 kubą. LEVEL5 yra holistinis mokymosi procesas, kuris naudingas besimokančiajam, mokymosi teikėjams ir priimantiesiems verslininkams.

Daugiau informacijos apie LEVEL5 sistemą rasite tinkle REVEAL, kuriuo siekiama skatinti, vizualizuoti ir patvirtinti neformalųjį ir savaiminį mokymąsi.