Kas yra verslumo kompetencija?

Iniciatyvumas ir verslumas reiškia asmens gebėjimą idėjas paversti veiksmais. Tam reikalingas kūrybiškumas, įžvalga atpažinti ir įdiegti naujoves, drąsa prisiimant rizikas, taip pat gebėjimą planuoti ir valdyti projektus siekiant tikslų. Šios kompetencijos padeda suvokti darbo kontekstą bei įgalina pasinaudoti galimybėmis ne tik darbo aplinkoje, bet ir kasdieniame gyvenime namuose ir visuomenėje. Jos  yra įgūdžių ir žinių, reikalingų socialinėje ar komercinėje veikloje, pagrindas Galiausiai, verslumas taip pat turėtų apimti žinias apie etines vertybes ir gerą valdymą.

Esminės žinios, įgūdžiai ir nuostatos, susijusios su verslumo kompetencija

Verslumo kompetencija apima gebėjimą nustatyti turimas asmeninės, profesinės ir (arba) verslo veiklos galimybes, įskaitant „platesnius“ klausimus, kurie suteikia kontekstą apie žmonių gyvenimą ir darbą, pvz., platus ekonomikos veikimo supratimas ir galimybės bei iššūkiai, su kuriais susiduria darbdavys ar organizacija. Asmenys taip pat turėtų žinoti apie etiškus įmonių veiklos principus ir tai, kaip jie gali prisidėti prie teikiamų pokyčių, pavyzdžiui, sąžiningos prekybos arba socialinės įmonės principų dėka.

Įgūdžiai yra susiję su aktyviu projektų valdymu (įskaitantgebėjimą planuoti, organizuoti veiklą, valdyti, vadovauti ir perduoti atsakomybes pavaldiniams, analizuoti, tirti, vertinti ir registruoti informaciją, bei atvirai ir profesionaliai bendrauti,), veiksmingą atstovavimą ir derybas bei gebėjimą dirbti tiek individualiai, tiek ir komandose. Verslumo kompetencijos esmė yra gebėjimas spręsti ir nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses, bei įvertinti ir prisiimti riziką.

Verslų požiūrį apibūdina iniciatyvumas, aktyvumas, nepriklausomumas ir inovacijos asmeniniame ir socialiniame gyvenime, taip pat ir darbe. Verslumas apima motyvaciją ir pasiryžimą siekti tikslų, nesvarbu, ar tai yra asmeniniai tikslai, ar bendri su kitais tikslai, įskaitant darbą.

Pagrindinės mokymosi visą gyvenimą kompetencijos – Gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų priedas, kuris buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2006 m. Gruodžio 30 d. L394